Hållbar utveckling

Strategin
Konceptet
Kunskapen.

Fyra byggstenar till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete med miljöfokus

Vi tror på att alla tre dimensioner av hållbarhet ska vara en del av miljöarbetet. Det gör vi genom att använda ekologisk hållbarhet som grund för att bygga vidare på social och ekonomisk hållbarhet. Det är det som vi kallar för hållbar affärsutveckling med miljöfokus.

Hitta nuläget

 • > Processanalys
 • > Leverantörskontroller
 • > Kundintervjuer
 • > Intervjuer med samarbetspartners

Bygga en strategi

 • > Mål med aktiviteter
 • > Identifiera utmaningar
 • > Ta hänsyn till resurser
 •  

Implementera

 • > Ledarskap och stöd
 • > Uppföljning
 • > Utbildning
 •  

Kommunicera och skapa affärer

 • > Storytelling
 • > Miljöberättelse
 •  
 •  
1. Hitta nuläget
> Processanalys
> Leverantörskontroller
> Kundintervjuer
> Intervjuer med samarbetspartners
2. Bygga en strategi
> Mål med aktiviteter
> Identifiera utmaningar
> Ta hänsyn till resurser
3. Implementera
> Ledarskap och stöd
> Uppföljning
> Utbildning
4. Kommunicera och
skapa affärer
> Storytelling
> Miljöberättelse
Föregående
Nästa

De globala målen, Agenda 2030, är vår inspirationskälla när vi utför våra tjänster

Vi ser de globala målen som tävlingsgrenar i OS. För att en nation ska vara bra på OS måste de briljera i många olika grenar, precis som organisationer måste briljera i många olika globala mål för att vara bra på hållbarhet.

De globala mål som vi briljerar i är Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9), Hållbara städer (mål 11), Hållbar konsumtion och produktion (mål 12), Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) och Genomförande och globalt partnerskap (mål 17).

Miljöarbetets årshjul

Vi kan under hela året genomföra tjänster inom våra fyra byggstenar. Hitta ditt nuläge, bygga en strategi, implementera samt kommunicera och skapa affärer. Tillsammans skapar vi en hållbar utveckling för ditt företag!

Det vinnande konceptet

Hållbar utveckling