Miljökonsult

Kunskap
Inpiration
Kreativitet.

Miljökonsult

Det är viktigt att du och dina kollegor har tillräcklig kunskap för att ni ska få en stabil grund i ert miljöarbete och för att ni ska få rätt förutsättningar att lyckas förverkliga era miljömål.

Med vår akademi får du tillgång till våra mikroutbildningar som ger dig all kunskap som behövs. Mikroutbildningarna är uppbyggda med 5-20 förinspelade lektioner som är mellan 5-15 minuter långa och du kan själv välja vilket tempo du vill köra utbildningarna utifrån hur din vardag ser ut.

Självklart kan vi även utföra utbildning och föreläsningar live på plats om ditt företag ligger i Halland, norra Skåne eller i Göteborgsområdet, annars digitalt. Dessa utbildningar och föreläsningar är skräddarsydda utifrån ditt behov och några av våra teman som är populära är:

> Omvandla miljöarbetet till en vinstmaskin
> Identifiera vår miljöpåverkan
> Förverkliga din miljöstrategi på riktigt

Det är direkt nödvändigt att lägga en bra grund för miljöarbetet om det ska generera affärer och minska din miljöpåverkan. Därför börjar vår miljöspecialist  med att hitta ditt nuläge där vi går igenom fyra steg.

 1. Analys
  Vi analyserar dina processer för att se hur stor miljöpåverkan respektive process har. En process kan exempelvis vara inköp, produktion och transport.

 2. Leverantörskontroller
  Vi kontrollerar hur stor miljöpåverkan dina leverantörer har genom att ställa frågor om deras miljöarbete och vi tar in dokument som styrker vad de har svarat på frågorna.

 3. Intervju med kunder
  Vi intervjuar dina kunder för att ta reda på vilka miljöaspekter som är viktiga för dem när de väljer den typ av produkt eller tjänst som du har.

 4. Intervju med samarbetspartners
  Vi intervjuar dina samarbetspartners för att ta reda på hur du kan utveckla ditt miljöarbete för att stärka samarbetet mellan er.

Nu har vi hittat ditt nuläge och det är dags att bygga din miljöstrategi, då skräddarsyr vår hållbarhetsutvecklare en workshop till er som baseras på nuläget. I denna tar vi gemensamt fram miljömål och aktiviteter som tar er från nuläget till målet. För att miljöstrategin ska hålla i längden identifierar vi utmaningar som kan komma under resans gång och vi tar även hänsyn till era resurser för att lösa det. Slutligen gör vår hållbarhetsutvecklare en sammanställning som blir er nya miljöstrategi.

Vi kan utföra arbetet på plats om ditt företag ligger i Halland, norra Skåne eller i Göteborgsområdet, annars kan vi ses digitalt.

Detta är något vi rekommenderar dig att göra en gång om året för att miljöstrategin hela tiden ska vara uppdaterad och verklighetsförankrad.

miljökonsult

Vi tillsammans med en av våra samarbetspartners kan på ett smidigt sätt förbereda din verksamhet för att bli certifierad inom ISO 9001 och ISO 14001. Då ser vi även till att du kommer i kontakt med ett certifieringsorgan som godkänner er när förberedelserna är klara.

ISO 9001 – ett kvalitetsledningssystem

Du får ett system som ger förutsättningar att systematiskt säkerställa kvaliteten på dina produkter och tjänster. I sin tur leder det  till ökad kundtillfredsställelse med större andel nöjda och återkommande kunder.

ISO 14001 – ett miljöledningssystem

Du får ett system som identifierar de miljöaspekter som finns i din verksamhet och vilken miljöpåverkan de har. Med stöd av systemet kan du jobba systematiskt och förebyggande i ditt miljöarbete.

Digitalt kvalitets- och miljöledningssystem

Vår samarbetspartner kan även erbjuda ett digitalt verktyg för att hantera ditt kvalitets- och miljöledningssystem i din verksamhet. Verktyget är både webbaserat och kan användas i en app.

iso 9001

Behöver du förstärkning tillfälligt eller under längre tid? Då kan du låna vår miljöspecialist/miljökonsult för att täcka behovet i projekt och i den dagliga verksamheten.

Vi skräddarsyr vad vår miljöspecialist ska göra för er utifrån behovet. Vilket exempelvis kan handla om att vi ger rådgivning och coachning eller att vi tar rollen som miljöledare i ert miljöarbete, där vi ansvarar för driva utförandet och uppföljningen.

Vi kan utföra arbetet på plats om ditt företag ligger i Halland, norra Skåne eller i Göteborgsområdet. Annars finns det möjlighet att låna vår digitala miljökonsult.

miljökonsult

Har tillsynsmyndigheten eller någon annan aktör ställt krav på att du ska göra en miljöutredning? Då finns vår miljöspecialist eller miljökonsult till hands för att leda utredningen. Vårt fokus när vi utför en miljöutredning är att hitta rätt lösning för just ditt företag.

Vi kan utföra arbetet på plats om ditt företag ligger i Halland, norra Skåne eller i Göteborgsområdet. Annars finns det möjlighet att låna vår digitala miljökonsult.

Miljökonsult

En miljövarudeklaration, förkortas EPD, är en miljöinformation om just din produkt som beskriver vilken miljöpåverkan din produkt har från utvinning av råvaror till att det lämnar din produktion.

Vi kan göra EPDer för de flesta produkter inom bygg- och inredningsbranscherna. Våra EPDer är uppbyggda med ett produktdatablad, vårt metodval och resultatet från bedömningen av miljöpåverkan. En EPD är en viktig datakälla som du behöver om du levererar dina produkter till fastighets-, järnvägs- och vägbygge som ska kunna redovisa sin totala miljöpåverkan. Allt fler totalentreprenörer kräver EPDer från sina leverantörer idag eftersom reglerna runt detta blir hårdare och hårdare.

Våra EPDer är tredjepartsverifierade och de standarder vi uppfyller är följande:

> ISO 14025:2010
> ISO 14040:2006
> ISO 14044:2006
> EN 15804 + A2:2019
> EN 16757:2017

Säkra därför affären med större kunder med att låta oss göra EPDer till alla dina produkter.

Det vanligaste är att vi utför arbetet med att skapa EPDer på distans, där vi har digital kontakt med dig.

miljövarudeklaration

En livscykelanalys, förkortas LCA, är en metod som beräknar miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Alltså från råvaror utvinns till att produkten inte används längre och måste tas om hand på något sätt. Syftet med en LCA är att få en överblick när produkten har sin största miljöpåverkan, vilket du kan använda när du ska utveckla din produkt.

Vi gör LCAer för de flesta produkter inom bygg- och inredningsbranscherna. Våra LCAer innehåller produktdatablad, vårt metodval, resultatet från bedömningen av miljöpåverkan och beskrivning för vad som händer med produkten under användning och hur den tänkta slutfasen ska utföras.

Våra LCAer kan bli tredjepartsverifierade om du önskar det och de standarder vi uppfyller är följande:

> ISO 14025:2010
> ISO 14040:2006
> ISO 14044:2006
> EN 15804 + A2:2019
> EN 16757:2017

Boosta utvecklingen av dina produkter med att låta oss göra LCAer till dina produkter.

Det vanligaste är att vi utför arbetet med att skapa LCAer på distans, där vi har digital kontakt med dig.

livscykelanalys