Miljökonsult

EPD & LCA

Kunskap
Utveckling
Affärer

Miljökonsult

Ta reda på vad dina produkter har för miljöpåverkan

Befinner sig ditt företag i en bransch som har behov av att få reda på vilken miljöpåverkan dina produkter har för att kunna göra affärer med dig? Då har du säkert börjat fundera på om du ska låta någon göra livscykelanalyser (LCA) eller miljövarudeklarationer (EPD) till dina produkter. Frågan är vilket av dessa alternativ du ska välja.

Vad är en livscykelanalys - LCA

En livscykelanalys, som förkortas LCA, är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till slutskedet där produkten inte längre ska användas och måste tas om hand.

En LCA ger dig kunskap om när din produkt utgör en miljöpåverkan under sin livscykel, vilket ger dig större möjligheter att hitta utvecklingspotential som bidrar till att produktens miljöpåverkan minskar.

lca livscykelanalys

Vad är en miljövarudeklaration - EPD

En miljövarudeklaration, som förkortas EPD, är en komprimerad version av en LCA, där starten på en produkts livscykel är representerad – från att naturresurser utvinns tills produkten är tillverkad och redo för att transporteras till användaren. En EPD är en viktig datakälla när du ska visa dina kunder vilken miljöpåverkan din produkt har fram tills att kunden får produkten av dig.

En EPD ger dig även insikter i dina val av material och leverantörer. Tänk på att de fördelar som din produkt har senare i livet inte finns representerade i en EPD utan det presenteras i en LCA.

edp miljövarudeklaration

Vårt erbjudande

Vi skapar både livscykelanalyser och miljövarudeklarationer till leverantörer av byggmaterial till fastighets-, järnvägs- och vägprojekt. Vi vänder oss alltså till de flesta företag inom byggbranschen och inredningsbranschen.

 

Våra beräkningar utförs av en dator och kontrolleras av vår miljöspecialist, vilket ger ett väldigt pålitligt resultat. Vi skräddarsyr även våra EPDer och LCAer med vilka parametrar som kunden vill ska ingå och om beräkningarna ska jämföras med någon mer lättsmält visualisering, exempelvis antal resor med flyg till en destination.

Det vanligaste är att vi utför arbetet med att skapa EPDer och LCAer på distans, där vi har digital kontakt med dig.

Specifikation - EPD

 • Faser som ingår:

  Utvinning av råvaror (A1-A2)

  Tillverkning (A3-A5)
 • Uppfyllda standarder:

  ISO 14025:2010

  ISO 14040:2006

  ISO 14044:2006

  EN 15804 + A2:2019

  EN 16757:2017
 • Tredjepartsverifierad:

  Ja
 • Pris för ny EPD:

  55 000-95 000 kr exkl. moms
 • Pris för uppdatering:

  20 000-35 000 kr exkl. moms

Specifikation - LCA

 • Faser som ingår:

  Utvinning av råvaror (A1-A2)

  Tillverkning (A3-A5)

  Användning (B1-B7)

  Slutskede (C1-C4)
 • Uppfyllda standarder:

  ISO 14025:2010

  ISO 14040:2006

  ISO 14044:2006

  EN 15804 + A2:2019

  EN 16757:2017
 • Tredjepartsverifierad:

  På kundens begäran
 • Pris för ny LCA:

  155 000-260 000 kr exkl. moms
 • Pris för uppdatering:

  20 000-70 000 kr exkl. moms