Miljökonsult

EPD & LCA

Kunskap
Utveckling
Affärer

Miljökonsult

Ta reda på vad dina produkter har för miljöpåverkan

Befinner sig ditt företag i en bransch som har behov av att få reda på vilken miljöpåverkan dina produkter har för att kunna göra affärer med dig? Då har du säkert börjat fundera på om du ska låta någon göra livscykelanalyser (LCA) till dina produkter.

Vad är en livscykelanalys – LCA

En livscykelanalys, som förkortas LCA, är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till slutskedet där produkten inte längre ska användas och måste tas om hand.

En LCA ger dig kunskap om när din produkt utgör en miljöpåverkan under sin livscykel, vilket ger dig större möjligheter att hitta utvecklingspotential som bidrar till att produktens miljöpåverkan minskar.

Det går att endast ta ut vissa delar i livscykeln för att exempelvis ta reda på hur stor påverkan produkten har i tillverkningsledet.

lca livscykelanalys

Vårt erbjudande

Vi skapar både livscykelanalyser och förenklade livscykelanalyser till leverantörer av byggmaterial till fastighets-, järnvägs- och vägprojekt. Vi vänder oss alltså till de flesta företag inom byggbranschen och inredningsbranschen.

Våra beräkningar utförs av en dator och kontrolleras av vår miljöspecialist, vilket ger ett väldigt pålitligt resultat. Vi skräddarsyr även våra LCAer med vilka parametrar som kunden vill ska ingå och om beräkningarna ska jämföras med någon mer lättsmält visualisering, exempelvis antal resor med flyg till en destination.

Det vanligaste är att vi utför arbetet med att skapa LCAer på distans, där vi har digital kontakt med dig.

Specifikation – Förenklad LCA

Specifikation – LCA


Kontakta oss