Hållbarhetsboosten

Utveckling
Engagemang
Innovation

Hållbarhetsboosten

Interimstjänster inom hållbar affärsutveckling

Vi hyr ut hållbarhetsexperter och affärsutvecklingsspecialister till företag för att tillfälligt täcka behovet av förstärkning. Det kan handla om projekt där företag ska utveckla sitt hållbarhetsarbete eller att förbättra företagets affärsstrategi.

Affärsutvecklingschef

Våra affärsutvecklingsspecialister finns tillgängliga för er i ert arbete med att förbättra er affärsstrategi. I rollen som affärsutvecklingschef stöttar vi er ledning samt er sälj- och marknadsavdelning i att navigera företaget för att öka omsättningen och vinstmarginalen samt att sätta strategier för att nå nya marknader. Inom området affärsutveckling ger vi er kunskap och metoder för att effektivisera er verksamhet internt och för att skapa möjligheter till bättre affärer.

Hållbarhetschef

Våra hållbarhetsexperter ger förutsättningar för att er verksamhet ska få ett effektfullt hållbarhetsarbete som fungerar i verkligheten. I den här rollen stöttar vi er i planeringsfasen, genomförandet och i redovisningen av resultatet av hållbarhetsarbetet. Vi skapar möjligheter för er att lättare klara av de krav som era kunder har på er idag och i framtiden inom hållbarhetsområdet.

Hållbar affärsutveckling och cirkulärt företagande

Kombinera våra roller inom affärsutveckling och hållbarhet för att bygga upp en hållbar affärsutveckling som ger cirkulära strukturer till verksamheten. Det bidrar till att ni kan få lönsamhet i att bidra till hållbarhet i den värdekedja er verksamhet finns.