playnscale_logo_white

PlaynScale

PlaynScale - Din miljökonsult i fickan

Med oss äger du din tid och minskar dina kostnader samtidigt som du får ett lönsamt miljöarbete. PlaynScale är en streamingtjänst med hundratals kortfilmer som ger företag förutsättningar att få ett lönsamt miljöarbete på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt. Allt innehåll i streamingtjänsten är uppbyggt utifrån den internationellt accepterade standarden, ISO 14001, tillsammans med kunskap från våra erfarna miljöspecialister och tillförlitlig forskning.

Våra företagspaket

Mini

14 400 kr Årsvis
 • 1 årslicens till 1 användare
 • Passar företag med 1-9 anställda

Liten

22 800 kr Årsvis
 • 1 årslicens till 2 användare
 • Passar företag med 10-29 anställda

Mellan

42 000 kr Årsvis
 • 1 årslicens till 4 användare
 • Passar företag med 30-60 anställda

Stor

Offert
 • 1 årslicens till fler än 4 användare
 • Passar företag med fler än 60 anställda.

Syfte

Playnscales främsta strävan är att det ska vara enkelt och effektivt för dig att uppnå ett lönsamt miljöarbete. PlaynScale har tagit fasta vid detta genom att bygga allt material i streamingtjänsten kring den internationellt accepterade standarden ISO 14001 tillsammans med kunskap från våra erfarna miljöspecialister och tillförlitlig forskning. Den här beprövade strukturen kommer ge dig all den kunskap och vägledning du behöver för att du ska kunna minska ditt företags miljöpåverkan samtidigt som du får lönsamhet.

Utbildningar

Få tillgång till spetskunskap inom miljö precis som miljökonsulter har.

Instruktioner

Ta dig steg för steg framåt i ditt miljöarbete med enkla instruktionsfilmer.

Verktyg

Utforska olika verktyg som används för att utföra några av instruktionerna.

Innehållet i PlaynScale

I streamingtjänsten finns det hundratals kortfilmer som är indelade i fem kategorier. Varje kategori är anpassad till respektive fas som ett miljöarbete går igenom under hela årscykeln.

I introduktionsdelen får användaren den grundkunskap man behöver för att kunna påbörja arbetet att ta fram en miljöstrategi. Introduktionsfilmerna innehåller bland annat vägledning kring de administrativa funktioner som företaget behöver ha på plats, budgethantering samt hur man på bästa sätt implementerar ett framgångsrikt miljöledarskap.

I planeringsdelen får användaren en omfattande och strukturerad vägledning i framtagandet av den miljöstrategi som kommer vara grunden i det miljöarbete som företaget sedan kommer att implementera. I den här delen kommer användaren stegvis introduceras till de olika delarna som behövs för att kunna bygga en effektiv och fungerande miljöstrategi med ett tillväxtfokus. Här får användaren bland annat vägledning och instruktioner i hur man kommer fram till sitt företags miljöpåverkan och hur man sedan sätter sina miljömål.

I genomföradelen kommer användaren få inspirerande och konkret kunskap i hur man framgångsrikt implementerar miljöstrategin i praktiken. Här tar vi fäste i att det ska vara roligt och motiverande att jobba med miljö. I videofilmerna fokuserar vi därmed på hur man blir en bra miljöcoach och hur man stöttar hela verksamheten genom hela processen, exempelvis i hur man uppnår sina miljömål. Användaren får även praktisk kunskap i väsentliga processer som behövs för att implementeringen av miljöstrategin ska uppnå så bra resultat som möjligt.

I utvärderingsdelen kommer användaren få användbar vägledning i hur företaget kan utvärdera sitt miljöarbete för att sedan kunna påbörja en ny cykel i sitt miljöarbete. Här lägger vi stort fokus på att miljöarbetet ständigt ska utvecklas och förbättras men stöttar också användaren i hur man hanterar eventuella motgångar.

I berättandedelen kommer användaren introduceras till hur företaget kan presentera deras miljöarbete både externt och internt. Detta görs genom att skriva en miljöberättelse. Användaren kommer stegvis genom kunskapsfilmerna kunna skapa en miljöberättelse till sitt företag.

Vanliga frågor

Ett miljöarbete är det ditt företag gör för att minska den skada företaget gör på vår omgivande natur och klimatet. Det kan vara aktiviteter som gör att du använder resurser mer effektivt eller att du minskar risker för onödiga utsläpp av farligaämnen.

Ett miljöledningssystem är den plats där du för all dokumentation som behövs för att säkerställa att miljöarbetet fungerar.

PlaynScale ger dig förutsättningar för att skapa och underhålla ett miljöarbete i toppklass utan att behöva anlita dyra konsulter som tar upp din tid vid fel tillfälle. Vi anser att miljöarbete inte ska vara en lyxvara som bara stora företag har råd att investera i, utan att det snarare är en rättighet för alla företag.

Med PlaynScale får du:

 • Bestämma över din egen tid, då du kan bestämma själv när du ska titta på utbildningsfilmerna och utföra instruktionerna tillsammans med dina kollegor.
 • Mer pengar över, eftersom kostnaden för PlaynScale är bara en bråkdel av vad en konsult kostar för att få samma resultat.
 • All uppdaterad kunskap på ett ställe, som bidrar till att du inte längre behöver söka kunskapen på sökmotorer.

I PlaynScale använder vi oss av en metod som kallas för nano-learning eller nanoformat. Det innebär att filmerna i streamingtjänsten är max 5 minuter långa och i varje film lär du dig en sak i taget.

Fördelen med detta är att du inte behöver lägga så mycket tid varje gång du ska ett steg framåt i ditt miljöarbete.

Samarbetspartners

Kontakta oss

Verkar vårt utbud av innehåll intressant för ditt företag och vill du veta mer? Då kan du anmäla ditt intresse till oss via det här formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Tänk på att en intresseanmälan inte innebär att du gör något köp utan för att vi ska kunna påbörja en dialog med dig.