Hållbarhetsboosten

Stabilitet
Strategi
Engagemang

Hållbarhetsboosten

Vad är ISO 9001 och ISO 14001?

ISO 9001 är en internationellt godkänd standard för kvalitetsarbete och ISO 14001 för miljöarbete. Det är vanligt att företag certifierar sig inom båda samtidigt då de utgår ifrån samma metodik och det ger bra synergieffekter. Dessa standarder hjälper företag att få ett strukturerat och metodiskt kvalitets- och miljöarbete som bidrar till bättre kvalitet med en lägre miljöpåverkan.

Några av alla fördelar med att vara certifierade inom ISO 9001 och ISO 14001 är:

  • Ökad konkurrenskraft
  • Attraktivare arbetsgivare
  • Motiverad personal med en högre kunskap om kvalitet och miljö
  • Få en bättre struktur och ett resultat i kvalitets- och miljöarbetet

Vårt arbetssätt med ISO 9001 och 14001

En stor fördel för att implementeringen av ISO 9001 och ISO 14001 ska bli bra är att göra den större delen av arbetet internt i organisationen och ta hjälp av oss med att få en struktur i uppbyggnaden. Vi utgår ifrån vår 5-stegsplan från uppstart till certifiering.

Vi samarbetar med certifieringsorgan som får certifiera företag inom ISO 9001 och ISO 14001 för att underlätta er certifiering. Vi samarbetar även med företag som tillhandahåller digitala ledningssystem för att ge dig möjlighet att utföra allt arbete digitalt.

Vårt erbjudande PlaynScale vägleder företag idag som vill certifiera sig inom ISO 14001 utan att behöva betala en konsult för att göra det. Kolla gärna in det här.